ULUDAĞ MÜNAZARA TOPLULUĞU

Merhaba arkadaşlar!.

Uludağ Münazara Topluluğu kuruldu!.10/28/2009

Münazara Konu

•Partilerin seçim kampanyalarını devlet finanse etmelidir.
•İşçi hakları savunmak ticaret yapmanın önünde gelir.
•Dinsel görüşler kadın haklarından önce gelir.
•Kar elde etmek uğruna kişilerin özel hayatı açıklanabilir.
•Birey toplumdan önemlidir.
•Girişim ruhunun desteklenmesi toplumsal refahı artırır.
•Demokrasilerde sansüre yer yoktur.
•Devlet konuşma özgürlüğünü sınırlamamalıdır.
•Demokrasi diye bir şey yoktur.
•Adil olmayan kanunlar çiğnenmelidir.
•Politikanın özünde dürüst olmamak vardır.
•Demokrasinin daha iyi alternatifi bulunabilir.
•Başarıya giden her yol mubahtır.
•Sınırların olmadığı bir dünya insanlığa mutluluk getirir.
•Yeni dünya düzeni savunulmalıdır.
•Global köyde yaşamaktansa çölde yaşamak daha iyidir.
•İnsan hakları söylemi batı dış politikasının bir aracıdır.
•Fakir ülkelere yapılacak her türlü yardım insan hakları kriterlerine uyumlarına göre yapılmalıdır.
•Sınıfsız bir toplum olabilir.
•Ne olursa olsun savaşlar kötüdür ve yapılmamalıdır.
•Özelleştirme yapılmalıdır.
•Devlet elini ekonomiden çekmelidir.
•Kamusal malların üretimini tamamen devlet üstlenmelidir.
•Geleneklerimize sahip çıkmalıyız.
•Teknolojik ilerleme üzüntüleri beraberinde getiriyor.
•Geleceğe değil geçmişte ne olduğuna bakmalıyız.
•Din politik bir güç olarak kullanılabilir.
•Din ve siyaset birbirine karıştırılmamalıdır.
•Partilere özel kuruluşların yardımı yasaklanmalıdır.
•Batan bankaların devlet tarafından kurtarılması lazımdır.
•Dünya Ticaret Örgütü sadece gelişmiş ülkelerin lehinedir.
•11 Eylül saldırılarının sorumlusu A.B.D. dış politikasıdır.
•İdam cezası alabilecek sanıklar istendikleri ülkeye gönderilmemelidir.
•Güvenlik için kişisel özgürlükler kısıtlanabilir.
•Mahkumların oy kullanmaya hakkı yoktur.
•Karen Fog’un e-mailleri açıklanmalıdır.
•Ulusçu görüşler tarih sahnesinden silinmiştir.
•Halkın problemlerini özel sektör devletten daha iyi çözer.
•Tarihin sonu gelmiştir.
•Gelecekte bir medeniyetler çatışması olacaktır.
•Marks yaşasaydı interneti onaylardı.
•Pragmatizm prensiplerden daha önemlidir.
•Evrensel insan haklar diye birşey yoktur.
•Ticaretin önündeki tüm engeller kalkmalıdır.
•Az gelişmiş ülkelerin gelişmek için diktatörlüklere ihtiyacı vardır.
•Evlilik modası geçmiş bir kurumdur.
•Bilgi teknolojisini elinde bulunduran dünyanın hakimi olur.
•Dünya nükleer silahlardan arındırılmalıdır.
•Az gelişmiş ülkelerde çocuk işçilerin çalışması anlayışla karşılanabilir.
•Medyanın gücü devletin gücünden daha fazladır.
•IMF günümüzün Britanya İmparatorluğudur.
•İnsan haklarında ulusal güvenlik adına taviz verilemez.
•Ortak kültürün değeri çoğulcu kültürden daha fazladır.
•Milletvekili adaylarının özel hayatlarına ait bilgilerini yurttaşlardan saklama hakkı yoktur.
•Yurttaşların doğruyu öğrenme hakkı ulusal güvenlikten daha önemlidir.
•Toplumsal düzen uğruna ifade özgürlüğünden vazgeçilemez.
•Devlet toplumsal bütünlük için ifade özgürlüğüne sansür koyabilir.
•Kapitalizm sosyalizmden daha iyi bir toplum oluşturur.
•Ekonomik kalkınma uğruna çevreden taviz verilebilir.
•Ötenazi yasal olmalıdır.
•İyileşmesi mümkün olmayan ve acı çeken hastaların ölmeye hakkı vardır.
•Büyük bilimsel bir buluşun yapılacağı bir deneyde bir insanın hayatı riske edilebilir.
•Üniversite eğitimi bir ayrıcalık değil haktır.
•Üniversite eğitimi ücretsiz olmalıdır.
•Popüler kültür eleştirilmelidir.
•Gençlik gün geçtikçe kötüye gidiyor.
•Okullarda din dersi kaldırılmalıdır.
•Birleşmiş Milletler iki yüzlüdür.
•Ancak parası olanlar özgürdür.
•Zaman gittikçe kötüye gidiyor.
•İyi bir diktatörlük kötü bir demokrasiye tercih edilebilir.
•Teröristlerle hiçbir şekilde anlaşma yapılmamalıdır.
•Gerektiği zaman silahlı mücadele yapılmalıdır.
•Dövüş sporları yasaklanmalıdır.
•Dış politika ahlaki temele dayanamaz.
•Bekle gör politikası her zaman iyidir.
•Bir konu hakkında konuşmak her zaman iyidir.
•İdam cezası kaldırılmalıdır.
•Medya kişilerin özel hayatı ile ilgili haber yapmamalıdır.
•Doğu medeniyetinin değerleri çağa uymamaktadır.
•Toplumsal başkaldırıyı oluşturan en önemli faktör yoksulluktur.
•Dini inançlar insanın boşluğa düşmesini engeller.
•İnsan aklıyla her şeyi kavrayabilir.
•İnsanlar daha fazla televizyon seyretmeli.
•İfade özgürlüğü gereği protestolarda bayrak yakılabilir.
•Alternatif tıp teknikleri yasallaştırılmalıdır.
•Dini siyasete alet edenler siyasetten yasaklanmalıdır.
•İktisatta ahlaki duygulara yer yoktur.
•Bilimsel araştırma ancak ahlaki değer yargıları işin içine katılmadığı zaman bilimseldir.
•Öğretim üyeleri özel şirketlerde çalışmamalıdır.
•Genetik kopyalama yasaklanmalıdır.
•Bilimsel araştırma araştırmanın kârlılığına göre yapılmalıdır.
•Tıbbi buluşların telif hakları olmalıdır.
•Bilimsel buluşların telif hakları olmamalıdır.
•Demokrasi günümüzde medyaokrasi demektir.
•Her ulus kendine layık yöneticiler tarafından yönetilir.
•Rüşvet politikada bir gerekliliktir.
•Çok kutuplu dünya daha barışçı bir dünyadır.
•Gazeteler her haberi yayınlamalıdır.
•Demokrasilerde istihbarat servislerine yer yoktur.
•Ulusal egemenlik kavramı geçmişte kalmıştır.
•Amerikan yaşam tarzı kötülüklerin üzerine inşa edilmiştir.
•Türkiye AB’ ye girmelidir.
•Üniversite eğitimi yabancı dilde olmalıdır.
•Doğru her yerde söylenmelidir.
•Sigara şirketleri kültür ve sanat etkinliklerine sponsor olmamalıdır.
•Politikacıların özel hayatları kariyerlerini etkilememelidir.
•Toplumlar her zaman kurtarıcıya ihtiyaç duyar.
•AR-GE faaliyetlerini devlet finanse etmelidir.
•Batı ortadoğuyu kendi haline bırakmalıdır.
•İlk adımı atmak her zaman iyidir.
•Para beyinden daha kullanışlıdır.
•Hoşgörü bize pahalıya mal olabilir.
•En iyi savunma saldırıdır.
•Evlilik ve feminizim birbirleriyle bağdaşmaz.
•Evlilikte rekabet olmalıdır.
•Kadınların erkeklere ihtiyacı balıkların bisikletlere olan ihtiyacı kadardır.
•Üniversitelerin özelleşmesi bilimsel kurum olmalarını engeller.
•İyi bir eğitim almak politikacılar için çok önemlidir.
•İspiyonculuk ahlaksızca birşeydir.
•İnsanlığın gelişme yolu batının izlediği yoldur.
•Başarının en önemli ölçütü refahtır.
•Asya kültürünün öğeleri gelişmenin önünde engeldir.
•Sportmenlik ticarilikle bağdaşmaz.
•Kalem kılıçtan keskindir.
•Spor kitleleri uyutur.
•Bir şeyi hiç bilmemek az bilmekten daha iyidir.
•Ödüllendirmek cezadan daha iyidir.
•Kanunlar önünde herkes eşittir.
•Kanunlar önünde herkes eşittir; ama zenginler daha eşittir.
•Abi olmak abla olmaktan daha iyidir.
•Kadınlar erkeklerden daha çok dedikodu yaparlar.
•Eşcinsel çiftlerin evliliğine izin verilmelidir.
•Eşcinsellerin evlat edinmesine izin verilmelidir.
•Kapitalist sistem günün birinde yıkılacak.
•Ülkeleri niyetlerine göre değerlendirmeliyiz.
•İçki satışı yasaklanmalıdır.
•18 yaşından büyüklere uyuşturucu satışı yasal olmalıdır.
•Gelenekler gelişmenin önünde engeldir.
•Futbol milli takımları kaldırılmalıdır.
•Terör zanlılarına işkence yapılabilmelidir.
•Yunanistan’la ortak tarih müfredatı hazırlanmalıdır.
•Zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır.
•İdam yasallaşmalıdır.
•Vicdani ret yasallaşmalıdır.
•Devlet her faili meçhul olayda mağdura tazminat ödemelidir.
•Halklar ambargo ile cezalandırılamaz.
•Tüm bankalar millileşmelidir.
•12 Eylül darbecileri yargılanmalıdr.
•Organ satışına izin verilmelidir.
•Bm Güvenlik konseyinde veto hakkı kaldırılmalıdır.
•Devlet talebe göre kültürel faaliyetlere ödenek ayırmalıdır.
•PKK ile masaya oturulmalıdır.
•İflas eden şirketler devletleştirilmelidir.
•Tarihi eserler çıkarıldıkları ülkelere iade edilmelidir.
•Batı, Hamas’la masaya oturmalıdır.
•Tüm üniversiteler özelleştirilmelidir.
•Devlet kurumları medya kuruluşlarının akreditasyonunu hiçbir şart altında kaldıramaz.
•Esteteik operasyonlar yasaklanmalıdır.
•Seçim anketleri yasaklanmalıdır.
•Eşcinseller askere alınmalıdır.
•Mobese kameraları kaldırılmalıdır.
•Üniversiteler kendi müfredatlarını belirleyebilmelidir.
•İlaç firmalarının reklam vermesi yasallaşmalıdır.
•Sağlıklı bir hayat yaşayanlara organ nakli listesinde öncelik verilmelidir.
•Herkese anadilde eğitim hakkı verilmelidir.
•Hayat kadınlarına tecavüz edenler normalden daha az ceza almalıdır.
•Aşağılama ve şiddet içeren pornografik yayınlar yasaklanmalıdır.
•Belediyelerin yaptığı festivaller yasaklanmalıdır.
•Rüşvet yasallaşmalıdır.
•Ermenistan’dan özür dilenmelidir.
•George w. Bush yargılanmalıdır.
•Belediye başkanları hükumet tarafından atanmalıdır.
•Turistik şehirlerde uyuşturucu kullanımı yasallaşmalıdır.
•Eski yeni tüm liderlerin büst ve resimleri kamu kurum ve kuruluşlarından kaldırılmalıdır.
•İbadethanelerin tüm masrafları cemaatler tarafından karşılanmalıdır.
•Milletvekillerinin ve üst düzey devlet memurlarının çocukları terör bölgelerinde askerlik yapmalıdır.
•Güvenlik görevlileri dışındaki kamu personelinin zorunlu hizmet görevine son verilmelidir.
•Yasa dışı elde edilen kanıtlar mahkemede delil olarak kullanılabilmelidir.
•Diktatörlere suikast düzenlenmelidr.
•Enerji santrallerinin kurulumunda bölgesel referenduma gidilmelidir.
•Merkez Bankası’nın özerkliği kaldırılmalıdır.
•İnsan sağlığını tehdit eden hastalıkları tedavi edebilen ilaçların patent hakları kaldırılmalıdır.
•Üniversitelerde siyasi örgütlenmeye izin verilmelidir.
•Guantanamo kapatılmamalıdır.
•Hapis cezaları para cezasına çevrilmemelidir.
•AB Türkiye’yi reddetmelidir.
•İmamhatip okullarına kız öğrenci kabul edilmemelidir.
•Uluslar arası evlat edinme yasaklanmalıdır.
•Öğretmenlerin maaşları öğrencilerin başarısına göre verilmelidir.
•Suç olaylarında suçlunun yaşı yargı kararlarını etkilememelidir.
•Şirketler işe alımlarda bulundukları ülkenin vatandaşına öncelik vermelidir.
•NATO Afagnistan’ı işgal etmelidir.
•Ergenekon Davası’na özel yetki ile bir mahkeme bakmalıdır.
•Futbolda seyircisiz oynama cezası kaldırılmalıdır.
•Devlet yurtdışından getirilen mevduatlara sınırsız garanti vermelidir.
•Vatandaşlar yasa teklifi hazırlayıp referanduma sunabilmelidir.
•Fast food şirketlerinin çocuklara yönelik reklam ve kampanyaları yasaklanmalıdır.
•Dersaneler kapatılmalıdır.
•Üniversitelerin hazırlık sınıfları kaldırılmalıdır.
•İflas eden şirketler devletleştirilmelidir.
•Devlet 75 yaşın üzerindeki vatandaşlarına sosyal güvenlik sağlamamalıdır.
•İnternetteki site vb. sansür yasaklanmalıdır.
•IMF ile stand by anlaşması yapılmalıdır.
•Türkiye AB ‘ne katılmalıdır.
•Savaş suçlarından yargılananlara savunma hakkı verilmemelidir.
•Kürt açılımı kamuya açıklanmalıdır.
•Eğitim tv den verilmelidir.

Din
1. Erkek çocukları sünnet olma kararlarını 18 yaşından sonra kendileri vermelidir.
2. Tanrı yoktur/vardır.
3. Heybeliada Ruhban Okulu açılmalıdır.
4. Devlet kilise yaptırmalıdır.
5. Devlet cami yaptırmamalıdır.
Eğitim
1. Üniversitelerde zorunlu ders uygulaması kaldırılmalıdır.
2. Yaradılış teorisi fen bilimleri müfredatından çıkarılmalıdır.
3. Rektörler öğrenciler tarafından seçilmelidir.
4. YÖK kaldırılmalıdır.
5. Çocukların eğitiminde fiziksel şiddet kulanılabilir.
6. Üniversitelerde uygulanan sınav sistemi kaldırılmalıdır.
7. Okul üniforması kaldırılmalıdır.
8. İlköğretimde cinsel eğitim dersi zorunlu olmalıdır.
9. Ana dilde eğitim hakkı yasallaşmalıdır.
10. Kız ve erkek liseleri kapatılmalıdır.
11. İmam hatip liseleri kaldırılmalıdır.
12. İlköğretimde verilen ev ödevi kaldırılmalıdır.
Ekonomi
1. Bölgesel ücretlendirmeye geçilmelidir.
2. Yabancı kültür ürünlerinin ülkeye girişlerine sınır konulmalıdır.
3. Gelişmekte olan ülkelerde çocuk işçiliği desteklenmelidir.
4. Nükleer enerji kullanımına geçilmelidir.
5. Performansa göre ücret uygulamasına geçilmeldir.
6. Kumarhaneler açılmalıdır.
7. Dünya Bankası çökmüştür.
8. Uluslararası Para Fonu (IMF) amacınıdan sapmıştır.
9. Çalışmayan ev hanımları maaşa bağlanmalıdır.
10. Büyük alışveriş merkezleri şehirlerin dışına taşınmalıdır.
11. Ay Amerika Birleşik Devletlerinindir.
Etik
1. Güzellik yarışmaları kaldırılmalıdır.
2. Nüfus cüzdanlarından din hanesi çıkarılmalıdır.
3. Şans oyunları kaldırılmalıdır.
4. Alkollü içecekler yasaklanmalıdır.
5. Hayvanat bahçeleri kapatılmalıdır.
6. İntihar bir özgürlük değildir.
7. Ötenazi hakkı yasallaşmalıdır.
8. Ensest ilişki yasallaşmalıdır.
9. İnsan klonlama yasaklanmalıdır/yasallaşmalıdır.
10. Ebeveynlere çocuklarının cinsiyetini belirleyebilme hakkı tanınmalıdır.
11. Kişinin genetik kodları aleyhinde kullanılabilmelidir.
Güvenlik
1. Kaçırılma olaylarında fidye verenler cezalandırılmalıdır.
2. Kırmızı cadde uygulamasına geçilmelidir.
3. Kara mayınlarının kullanımı yasaklanmalıdır.
4. Bireysel silahlanma yasaklanmalıdır.
5. Nüfus cüzdanı taşıma zorunluluğu kaldırılmalıdır.
6. Nükleer silahlanma yasaklanmalıdır.
7. Devletler teröristlerle masaya oturmalıdırlar.
8. Kadınlar askere alınmalıdır.
9. Eşcinseller orduya alınmalıdır.
Hukuk
1. Müebbet hapis cezası almış mahkûmlara idam cezasını tercih etme hakkı tanınmalıdır.
2. Devlet tarafından atanan avukatların davayı üstlenmeme hakkı olmalıdır.
3. Eşcinsel evlilikler yasallaşmalıdır.
4. Vicdani ret hakkı yasallaşmalıdır.
5. İfade özgürlüğü kutsal değerlerden üstündür.
6. 12 Eylül darbecileri yargılanmalıdır.
7. Kürtaj yasaklanmalıdır.
8. Suçluları cezalandırmada fiziksel güç kullanılabilir.
9. İmamlar da nikah kıyabilsin.
10. Çok eşlilik yasallaşmalıdır.
11. Kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır.
12. Korsan halkın hakkıdır.
Sağlık
1. Organ nakillerinde sağlıklı bir yaşam sürmüş olan hastalara öncelik tanınmalıdır.
2. İlaç firmalarının reklam yapmalarına izin verilmelidir.
3. Kamuya açık yerlerde sigara içilmesi yasaklanmalıdır.
4. Organ bağışı zorunlu kılınmalıdır.
5. Sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz olmalıdır.
Sanat
1. Oscar ödül töreni her yıl farklı bir ülkede düzenlenmelidir.
2. Sanat para içindir.
3. Müzeler ücretsiz olmalıdır.
4. TV programlarına uygulanan sansür kaldırılmalıdır.
Siyaset
1. Yolsuzluk nedeniyle malvarlıkları ellerinden alınan patronlara bu varlıkların kontrolü verilerek borçlarını ödeme fırsatı tanınmalıdır
2. Siyasetçilerin özel hayatı olmalıdır.
3. Türkiye PKK sorunun çözümü için Kuzey Irak Kürtleri ile masaya oturmalıdır.
4. Belediyeler hizmetlerinde yerel dilleri kullanmalıdır.
5. Askerler sivil mahkemelerde yargılanmalıdır.
6. Türkiye Hamas kontrolündeki Filistin ile ilişkilerini kesmelidir.
7. Siyasi partilerin yayın organı sahibi olmasına izin verilmelidir.
8. Türkiye AB politikasından vazgeçmelidir.
9. Bir sonraki hedef İran.
10. Terörizm haktır.
11. AB'nin ortak bir ordusu olmalıdır.
12. Devlet sansür uygulayabilir.
13. Oy verme yaşı 16'ya çekilmelidir.
14. Ebeveynler çocuklarının yerine oy kullanabilmelidir.
15. Oy vermek eğitim düzeyine bağlı hale getirilmelidir.
16. Siyasi partilere devlet yardımı kesilmelidir.
Spor
1. Devşirme sporcular milli takımlarda yer alamazlar.
2. Milli sporculara aktif spor hayatları sonrasında devlet güvencesi sağlanmalıdır.
3. Türkiye olimpiyat düzenleme sevdasından vazgeçmelidir.
4. Futbolda yabancı oyuncu sınırlaması kaldırılmalıdır.
5. Spor müsabakalarında hayvanların kullanılması yasaklanmalıdır.
6. Dövüş sporları yasaklanmalıdır.
7. Sporda doping kullanımı yasallaşmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder