ULUDAĞ MÜNAZARA TOPLULUĞU

Merhaba arkadaşlar!.

Uludağ Münazara Topluluğu kuruldu!.10/29/2009

AZERBAYCANAzerbaycan resmî adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti (Güney Kafkasya'da devlet)Başkent
Bakü

Resmi Dil
Azerice

Yönetim
Başkanlık cumhuriyeti

- Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev

- Başbakan
Artur Rasizade


Kuruluşu ve bağımsızlığı
Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık
30 Ağustos

Para birimi: Manat
1828'de Rusya İmparatorluğunun egemenliğine girmiştir. 1918 - 1920'de Kafkasya Kurultayı'nı toplamış ve 28 Mayıs 1918'de de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır. Bu devlet Orta Doğu'da ilk cumhuriyet olmuştur[22]. Ancak 1920'de Kafkasya ötesi Sosyalist Sovyet Cumhuriyetler Birliği'ne katılmıştır. 30 Ağustos 1991'de SSCB çöküşüyle bağımsızlığını yeniden ilan etmiştir.
Azerbaycan Cumhuriyeti üniter devlettir. Rayon adı verilen, il ve ilçelere karşılık gelen idari bölgelere ayrılmıştır. Bir Özerk Cumhuriyet (Nahçıvan), 66 rayon, 13 şehir rayonu, 70 şehir (11 büyükşehir) mevcuttur.
• Turizm potansiyeli yüksek bir cumhuriyettir.
• Bankacılık ve sigortacılık gelişme süreci göstermektedir.
• En önemli ihracatı petroldur.
• Petro-kimya ürünleri de ihracatta önemli yer tutmaktadır.
Azerbaycan'da eğitimin tüm diğer Türk devlet ve topluluklarına göre çok ileri düzeyde olduğu görülür. Birleşmiş Milletler, AGİT, IMF gibi kuruluşların da üyesidir.
Ulus çoğunluğunu Türk halkı olan Azeriler oluşturuyor.
Etnik Grup:


Azebaycanlılar
Türkler

Tatarlar

Ruslar

Ukraynalılar

Beyaz Ruslar

Gürcüler

Ermeniler

Talişler

Yahudi

Kürtler

Lezgiler

Avarlar

Tatlar

Sakurlar

Udinler

Diğer

Dağlık Karabağ
1988 Ocak ayında, Ermenistan Rusya'nın yardımı ile Azerbaycan'a karşı baskısını arttırdı. 6 Mayıs 1989 tarihli Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulunun kararı ile Dağlık Karabağ yönetiminde görevli olan bütün Azerbaycanlılar bölgeden çıkarıldı. 30 Kasım 1989'da Еrmenistan Meclisi SSCB’nin onayı ile Karabağ'ı kendi topraklarına katma kararı aldı. 20 Ocak 1990’da Sovyet yönetimi aldığı kararla ordusunu sürerek Azerbaycan'a saldırdı.
Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ Ermeni tarafından işgal edilmiş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen de facto Dağlık Karabağ Cumhuriyeti bölgeyi yönetmektedir. Yaklaşık 800.000 Azeri bölgeden göç etmiştir. Bu nedenle Dağlık Karabağ'da artık hemen hemen hiç Azeri yaşamamaktadır.
Dağlık Karabağ Savaşı yüzünden Ermeniler tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ ve Ermenistan’da yaşayan Azerilerin yıllardan beri yaşadıkları topraklarından tamamen kovulmaları sonucunda, Azerilerin Ermenilere karşı oluşan büyük tepki, nefret ve düşmanlığa yol açıp Ermenileri göçe zorladı ve bütün Ermeni kilisesi kapalı kaldı. Dağlık Karabağ dışındaki Azerbaycan topraklarında 10 binden 30 bine kadar Ermeni vatandaş yaşamış, ama geleneksel ibadet yerlerini ziyaret etme imkanları kalmamıştır
*Bugüne kadar Kafkaslarda Türkçülük hareketlerinin merkezi hep Bakü olmuştur.
Atatürk: "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir."
Haydar Aliyev: "Biz bir millet, iki devletiz."
Ebulfez Elçibey: "İki kardeşin yan yana ayrı devletler kurduğu nerede görülmüştür. Azerbaycan ve Türkiye olarak en kısa zamanda birleşmeliyiz."
Devlet adamlarının bu sözleri ülkeler arasındaki bağın derinliğini anlatmışlardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder